Stawfordska Sällskapet
Historikgruppen för Höganäs AB


Thomas Stawford
Stawfords dagböcker
Medlemmar
Brännpunkten
Hotspot
Projekt
Dokument
Länkar
Start

Historiska dokument/länkar

Från stenkol och lera till järnpulver, register
Aktiebolaget Gustav IV Adolfs Stenkolsgrufvor och
dess förste Directeur Thomas Stawford

Eric Ruuths tal 1813
Alla tiders Höganäs - kortfattad historik om Höganäs AB

Entréparken utanför Höganäsbolagets huvudkontor
Betänkande, angående Stenkolsfältet uti Skåne i Konungariket Sverige, och särskilt om det derstädes anlagda
Stenkols-Verket Höganäs, Robert Bald, 1827
Industrialisering i Höganäs
Invigning av Ruuthsstatyn i Höganäs 1861
Keramiktillverkningens signaturförteckning
Keramiska perioder och priskuranter
Litteraturreferenser

Tivolihuset 100 år, Uffe Nilsson, 1999
Tivolihuset, bildurval
Samlade skrifter av N. E. Nyman 1882

Höganäs 100-års jubileum 1897
När bör Höganäs AB fira jubileum?
Emil Jönssons minnen från Höganäs 1800-1900
Albin Hamberg om gamla lerkärlfabriken
Ernst Holm om arbetsförhållanden på Höganäs AB
 


Syfte

Verkar för bevarande och utveckling av
företagets historiska samlingarSidan uppdaterad:
2023-04-18
Webbansvarig:
Ulf Carlbark