Keramiktillverkningen vid Höganäs AB

Fyra typiska perioder

 1830 - 1850 Saltglaserat och oglaserat gods
Keramik med gul glasyr
 1850 - 1880 "Rings period" med större prydnadskeramik och byggnadsornament
 1880 - 1915 Glaserad prydnadskeramik
 1915 - 1926 Böckmans period med "Vackrare vardagsvara"

Märkning

 1832 - 1892 Rak "Höganäs"-stämpel
 1890 L (liter) för rymdmått började användas
K (kanna, 2,6 1) för rymdmått användes före 1890
P (pottemål, ca 2 1) användes i någon utsträckning
 1893 Modellnummer och drejar- eller formgivarsignatur tillfogades
 1915 Den raka stämpeln utbyttes mot ankarmärket med bokstäverna H och B samt därunder "Höganäs"-stämpeln inom halvbågar (på hushållsgodset utelämnades ofta ordet "Höganäs")
Förväxling kan ske då enskilda drejare i Höganäs också stämplat sitt gods med "Höganäs"

Ytterligare information om märkning och stämplar finns på 
Höganäs Museum

Här finns några exempel på äldre priskuranter i pdf:
1859 års priskurant
  (7 MB) 

1905 års priskurant  (2 MB) 
1926 års priskurant (11 MB)

Allmänt

 1856 - 1927 Tillverkning av prydnadskärl och byggnadsornament
 1835 - 1954 Tillverkning av saltglaserade lerkärl
 1954 - Efter 1954 tillverkas endast ett urval ur det gamla sortimentet

Några personuppgifter

 Namn  Levnadsår  Anställd
 Ferdinand Ring  1829-1886  1856 - 1869
 Albin Hamberg  1875-1968  1889 - 1914
 Edgar Böckman  1890-1981  1915 - 1926