Referenslista

 • Stawfords dagböcker, Thomas Stawford, 1795-1831
 • Tal om Skånska Stenkolsverket, Eric Ruuth, 1813
 • Minnesblad till Höganäs 100-års-jubileum, H A Mueller, 1897
 • De skånska stenkolsfälten och deras tillgodogörande, Edvard Erdmann, 1915
 • Höganäs genom tiderna, Nils Svensson, 1934
 • Brännpunkten (Höganäs AB´s personaltidning), 1943-2009
 • Stenkol och Lera, Gustaf Clemensson, 1953-1973. (Notis till den 3:e delen 1963)
 • Höganäskeramik, Ann-Charlotte och Torsten Weimarck, 1969
 • Höganäs ABs förhandlingshistoria för kollektivanställda 1946-1980, Knut Arne Nilsson, 1980
 • En stad - tre världar, Brita Hardenby, 1981
 • Sparv i tranedansen : Aktiebolaget Svenska Smergelskiffabriken 1907-1930, Jan Rydström, 1981
 • Vårt gamla Höganäs, 1986
 • Vårt gamla Höganäs, Del II, 1987
 • På kolgruvornas tid, Brita Hardenby, 1987
 • Gå till Amerika : The Swedish creation of an ethnic identity for Worcester, Massachusetts, Charles Estus Sr, 1994
 • Arbetarbostäder och egnahem i Höganäs - mellan arkitektur och byggnadstradition, Henrik Ranby, 1996
 • Höganäs AB röster under 200 år, Roland Möllerfors, 1997
 • Tivolihuset 100 år, Uffe Nilsson, 1999
 • Från stenkol och lera till järnpulver : Höganäsbolaget genom två sekler, Leif L'Estrade, 2002. (Alfabetiskt register)
 • Höganäs - inte bara krus. Kungl. Myntkabinettets utställningskatalog, 2005
 • Lergodset från Höganäsbolaget 1832-1926, Ann-Charlotte och Torsten Weimarck, 2005
 • Fem gruvarbetares minnen och Prins Gustaf Adolfs schakts historia, Torbjörn Gerward, 2016
 • Skånepolletter, Bernt Thelin & Magnus Wijk, 2016  2018-02-03