STAWFORDS DAGBÖCKER
Dagböckerna omfattar tiden från den 17 augusti 1795 till den 12 februari 1831.
De är fördelade på följande sätt:


 Bok

 Period

 Arkiv-
nummer

Ursprungligt antal sidor i svensk översättning
I  1795-08-17 - 1798-01-02         14  56 + 1 bilaga
II  1796-11-20 - 1807                  13  19
III  1797-12-19 - 1801-12-28         2  132
IV  1802-01-04 - 1803-11-11         3  59
V  1803-11-16 - 1804-12-31         4  65
VI  1805-01-01 - 1806-12-19         5  79
VII  1807-01-10 - 1809-11-29         6  124 + 1 bilaga
VIII  1810-04-24 - 1820-01-26         7  209
IX  1820-01-01 - 1830-02-01         8  137
X  1830-01-07 - 1831-02-12         9  19 + 1 bilaga
XI  1808-07-10 - 1814-10-28         10  91 + 7 bilagor
XII  1817-01-01 - 1819-12-31         11  177
XIII  1820-01-01 - 1822-05-03         12  65

Samtliga dagböcker i en fil 
 


Dagböckerna är skrivna på engelska. Under 1940-talet gjordes en svensk   översättning av bergsingenjör Axel Martin. Översättningen är på drygt 1.200 sidor. Både originalet och översättningen finns på mikrofilm.

Bok I är en renskrivning dels av anteckningar som Stawford gjort under överresan från England till Sverige och under vistelsen i Göteborg och Bohuslän, dels av hans med nr 1 numrerade dagbok samt första dagarna i dagbok nr 2.

Bok II är ett sammandrag av och komplettering till Stawfords nr 1 - 5. Stawfords dagbok nr 1 har inte översatts, eftersom allt i den dagboken finns i bok I. (Arkivnumren 14 och 13 är inte Stawfords nummer)

Dagböckerna är till allra största delen förda av Thomas Stawford själv, men sonen John har fört böckerna XI och XII samt början av bok XIII. Sista delen av bok XIII är förd av brorsonen Robert. John Stawford har dessutom ett par gånger fört in anteckningarna i bok VIII.

Vid sidan av dagböckerna finns Thomas Stawfords särskilda korrespondens bevarad för åren 1820-1822 (ursprungligen 96 sidor) i Copy Book samt Stawfords Order Book (inkl. ordningsregler år 1800).
 

 Personuppgifter  Född  Avliden  Ålder
 Thomas Stawford  1766-12-15  1831-02-20  65
 John Stawford  1789-11-19  1820-12-09  31
 Robert Stawford  1794-01-30  1822-08-09  28

Uppdaterad: 2019-08-19
 

Sidan uppdaterad: 2019-08-19